lördag 9 november 2013

En MYCKET stereotyp reflektion!

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk) har idag publicerat en ledare gällande det osmakliga i att nynazister håller demonstration i Stockholm på 75års dagen av kristallnatten, och därtill en varning gällande det judehat som breder ut sig på vissa håll. (från nu kommer ordet nynazist att bytas ut mot nazist i texten då nynzist är en ologisk benämning. Jmfr nykommunist)
Att demonstrationen i sig, nazism och judehat är både osmakligt och ofruktbart håller jag naturligtvis med Aftonbladet om, men att nazister skulle vara den främsta källan till judehat förefaller osannolikt. - Att Aftonbladet dessutom tror att det är på det viset framstår än mer osannolikt.

Självklart gör ju nazisterna vad dom kan för att hålla den gammeltyska retoriken levande, i samma anda som stalinisterna försöker sprida sina galenskaper, det är inget konstigt med det. - Hur osmakligt det än förefaller.
Men om man nu promt måste uttala sig om judehat i ett så pass brett forum som den oberoende socialdemokratiska tidningen Aftonbladet trots allt utgör, så borde man som textförfattare eventuellt fundera över vad som är det egentliga hotet mot den judiska staten och dess folk...
Att det skulle vara etthundrafemtio desillusionerade nazister från Stockholm förefaller inte vara en korrekt bedömning.

Att Aftonbladet och moderpartiet gjort gemensam sak i att öka antalet judehatare i Sverige skrivs det konstigt nog inte ett enda ord om...


Detta snarstuckna utfall är till största delen ett resultat av mitt förakt gentemot det politiskt korrekta etablissemangets oförmåga till uppriktighet. Att det dessutom påvisar en bristande kompetens genom att "tala innan man tänker" gör inte saken bättre.

1 kommentar: